Бидете наш клиент!


Постојано работиме на усовршување на нашиот софтвер и се трудиме да одговориме на сите потреби на нашите клиенти.

Тимот на „Бланк“ е препознатлив по одличното познавање на деловните процеси и информатичките технологии. Досега сме имале неброени разговори со нашите корисници во кои сме ги согледале и анализирале нивните процеси на работа, нивните барања, проблеми и организација. Секој квалитетен програм значително го заштедува времето на работа така што автоматски ги извршува операциите кои корисникот често ги повторува. Рачно внесување на податоци како што се водење на книга, лагер листи и многу други претставува непотребно потрошено време.

Нашата работа пред се претставува идентификација и анализа на потребите и проблемите на нашите корисници, пронаоѓање соодветни решенија и имлементирање на истите во нашиот софтвер. Постојано работиме на усовршување на нашиот софтвер и се трудиме да одговориме на сите потреби на нашите клиенти. Корисниците на „Бланк“ имаат на располагање стручни лица кои можат да им дадат поддршка за сите нејасни прашања и во најкраток временски период да ги отстранат проблемите настанати при работењето.