Популарни

Финансово Работење

Програм за комплетно работење на книговодство и...

Магацинско / Mатеријално Работење

Програм Магацинско / Материјално работење во едно...

Малопродажба / Продавница

Програмот малопродажба / продавница е наменет за...

Blank business mediator

01

Основен

Пакет доволен за книговодство со основни потреби : Материјално...
02

Компанија

Пакет наменет за водење книговодствена евиденција на микро...
03

Бизнис

Комплетно сопствено книговодство со напредни извештаи и сигурносен...
04

Претпријатие

Најоптимална опција за напредно претпријатие со сопствено...
05

Корпорација

Сите наведени софтверски пакети во еден комплексен пакет. Интегриран...
06

Маркет

Малопродажба со фискализација на принтер: Калкулација, ПЛТ (Приемен...