Нормативи за Менија

 

Нормативи за Јадења

НОРМАТИВИ ЗА МЕНИЈА

Програм Нормативи за Менија кој е поврзан со материјално работење. Нормативи за менија е специфичен програм кој е направен за потребите на кујните. Во него е опфатено се што е потребно за правење на менија по денови и објекти, се води сметка за зависноста од залихите.

Од Менијата се дефинираат оброците кои ќе бидат за тој ден. Оброците, во програмот Нормативи за менија, се така дефинирани да ги содржат во себе сите потребни артикли за нивно спремање. Се прави норматив за секое јадење колку чини и колку материјал е употребено за негово изготвување, како вкупно така и за секоја порција.