Влезни Ф-ри со Вирмани

 

Вирмани - Со Влезни Фактури

КНИГА НА ВЛЕЗНИ ФАКТУРИ СО ВИРМАНИ

Програм за брза изработка на секаков тип на вирмани и нивно печатење.

Програм за вирмани наменет за изготвување на вирмани и книга на влезни фактури со детална пресметка на основиците и ДДВ за плаќање за одбран период. Програмот за влезни ф-ри со вирмани опфаќа правење на секаков тип на вирман и негово печатење за многу кратко време. 

Програм за вирмани кој е наменет за неограничен број на фирми. Пристапот до податоците и функциите на апликацијата се ограничени во зависност од привилегијата на корисникот. Програмот за влезни фактури со вирмани може да работи самостојно или во склоп на интегриран систем "BusinessMediator" со другите софтверски решенија. Подржува мрежно работење (повеќе корисници на различни машини со централизирани податоци).

 

Virmani - PocetnaVirmani - Vlezna FakturaVirmani - IzvestaiVirmani - Izvestaj Za PlakanjeVirmani - Izvestaj Za Vlezni Fakturi Od Danocni ObvrzniciVirmani - Izvestaj Za Pregled Na Danoci Od Kniga Na Vlezni Fakturi