Комерцијано - Финансови Извештаи

 

 

Комерцијални - Финансови Извештаи и состојби потребни за Раководниот кадар. Извештаи и состојби кои не се оптеретени со непотребни податоци за поуспешно раководење и следење на состојбите во претпријатието. Покрај постоечките Комерцијално Извештаи односно Финасови извештаи (Приходи/ Расходи, Ненаплатена реализација, Доспеани фактури, Состојба на одреден коминтент, Лагер листи, ....), обично се вклучува надградба во зависност од потребите на корисникот и неговите дејности за работа.