Технички Преглед

 

Технички Преглед

ЗАПИСНИК ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Програм за Технички Преглед наменет за изработка на Записник за исправност на возилото при регистрација. Програмот Технички Предлед Ви Нуди автоматско печатење на записник, со наведените недостатоци на возилото, издавање лиценци и дозволи како и автоматски книги на Регистраторите за МВР.

Програмот за Технички Преглед е во корелација со програмот Регистрација на Возила од кој автоматски повлекува податоци, а може да работи и како самостоен.

 

 

Tehnicki Pregled - PocetnaTehnicki Pregled - Glavno MeniTehnicki Pregled - ZapisnikTehnicki Pregled - Izvestaj Za Zapisnik