Туристичка Агенција - Софтвер

 

Туристичка Агенција - Софтвер

Програм Туристичка Агенција наменет за комплетно работење од областа на туристички агенции.

Програмот за туристички агенции овозможува потполно организирање и пратење на туристички услуги за поединци или групи.

Преглед на податоците за клиенти (поединци или групи), ваучери, спецификација и пресметка на туристичките услуги, термините, податоци за смештајот, превозното средство, туроператорот, превозникот... Програм туристичка агенција кој опфаќа правење и резервација на туристички аранжмани, резервација на авиобилети, шифрарник од хотели, авиокомпании, осигурителни друштва итн. Програм за туристички агенции кој е наменет за неограничен број на фирми.

 

Туристичка Агенција - ПатоказиПристапот до податоците и функциите на софтверот туристичка агенција се ограничени во зависност од привилегијата на корисникот. Софтверот туристичка агенција може да работи самостојно или во склоп на интегриран систем со останатите програми (Фактурирање од туристичка агенција, Финансово работење,...). Програм туристичка агенција кој поддржува и мрежно работење (повеќе корисници на различни машини со централизирани податоци). 

Карактеристики и предности на Софтверот за Туристички Агенции:

 • Го смалува ангажувањето на вработените поради изработка на обавезната работна документација;
 • Вработените можат повеќе да им се посветат на клиентите, а со тоа и подобро да ја промовираат и представат понудата на туристичката агенција;
 • Административните грешки кои настануваат при водење на обавезна и аналитичка евиденција ги смалува на минимум;
 • Софтверот за туристички агенции е конфигуриран така да е “отворен“ за евентуални промени и додавање дополнителни опции, а се со цел да се задоволат барањата на конкретната туристичка агенција;
 • Овозможува мрежно работење односно поврзување на работењето со повеќе работни единици (ограноци) и повеќе работни станици, од истата туристичка агенција, симултано;
 • Извештаите и алалитиката можете да ги водите на ниво на:
  • Работна единица,
  • Конкретен корисник,
  • Група корисници,
  • Туристичката агенција како целина;
 • Софтверот туристичка агенција овозможува работење со денарка и девизна евиденција на уплатите и задолжувањата, со што отвара можност за соработка со клиенти и надвор од границите на Р. Македонија.