Регистрација На Возила

 

Регистрација На Возила

Програм за комплетно работење од областа на Регистрација на Возила.

Програмот Регистрација на Возила опфаќа голем број извештаи, шифрарници, ценовници на услуги, сите потребни документи при регистрација на возило како и други услуги (Зелен картон, ДТВ Дозвола за туѓо возило, МВД -Меѓународна возачка дозвола, Полиси за осигурување, Членство, Хомологација, Пробни регистарски таблици и друго). Програмот регистрација на возила е наменет за неограничен број на фирми. Пристапот до податоците и функциите на апликацијата е ограничен во зависност од привилегијата на корисникот. Програмот регистрација на возила може да работи самостојно или во склоп на интегриран систем со други програми и пакети. (Финансово Работење, Фактурирање од регистрација на возила...). Програмот за Регистрација на Возила е во корелација со програмот Технички Преглед. Програмот регистрација на возила поддржува мрежно работење (повеќе корисници на различни машини со централизирани податоци).

 

Registracija Na Vozila - PocetnaRegistracija Na Vozila - Izbor Na UslugaRegistracija Na Vozila - Prodolzuvanje RegistracijaBez Registracija - Vonreden Tehnicki PregledRegistracija Na Vozila - Drugi UslugiRegistracija Na Vozila - IzvestaiRegistracija Na Vozila - Izvestaj Za PatistaRegistacija Na Vozila - Izvestaj Za PatariniRegistracija Na Vozila - CenovniciRegistracija Na Vozila - Opst Cenovnik Za Tehnicki PregledRegistracija Na Vozila - DogovoriRegistracija Na Vozila - Izvestaj Za DogovoriRegistracija Na Vozila - OstanatoRegistacija Na Vozila - Izvestaj Za Broj Na Potvrdi

 

Дозвола за туѓо возило - ДТВ

Апликацијата Дозвола за туѓо возило е наменет за изработка на ДТВ со повлекување на податоци од Регистрација на Возила и стварање на евиденција за малопродажба со фискализација и сите пропратни документи за евиденција, контрола и пресметки.

Registracija Na Vozila - DTV

 

Меѓународна возачка дозвола - МВД

Меѓународна возачка дозвола, наменет за изработка на МВД. Апликацијата Мегународна возачка дозвола повлекува податоци од Регистрација на Возила и ствара евиденција за малопродажба со фискален принтер и сите потребни документи за евиденција, контрола и пресметки во работењето. МВД може да се издаде иако нема поврзаност со регистрацијата на возила.

Registracija Na Vozila - MVD

 

Хомологација

Хомологација како дел од услугите на програмот регистрација на возила е наменет за изработка на сите потребни документи за Хомологација на возилата. Податоците автоматски се достапни на другите модули за Регистрација на возила и Записник за Технички Преглед, па не е потребно повторно да се внесуваат.

Registracija Na Vozila - Homologacija

 

Програмот за Регистрација На Возила, за разлика од останатите деловни решенија, во себе содржи други категории на шифрарници заради својата специфичност. Така во него можат да се видат шифрарниците за:

  • Лица (сопственици на возила), Коминтенти (сопственици на возила), Возила, Типови на возила, Видови возила, Намена на возило, Бои, Номенклатури, Привилегии за лица, Привилегии за коминтенти, Нефискален тип на плаќање (Вирман-Фактура), Договор за лица, Договор за правни лица, Административни забрани,...